Začal nový školní rok

05.09.2020 12:07

Školní rok 2020/2021 začal. 

Milí přátelé, začal nový škloní rok. Nezbývá nám než doufat, že se budeme společně střetávat při běžné výuce ve škole a tento stav nám vydrží po celý školní rok. Přeji vám všem proto mnoho hezkých dní a pohody, pevné zdraví do nadcházejícího školního roku a také co nejvíce školních úspěchů. Doufám, že vám bude tato webová prezentace i nadále ve vašem studiu užitečná. PW

Kontakt

Mgr. Pavel Wolf Základní škola, 1. máje 1
1. máje 58/1
360 06 Karlovy Vary
wolf@skoladvory.cz